english English bulgarian Bulgarian germany Deutsche

Транспорт от Германия, Италия, Гърция, Испания, Полша на най-ниската цена!

Ценова политика
Ценовата политика на Ванстар ЕООД е неразделна част от фирмената и маркетинговата ни стратегии за развитие. Стремежът ни да предложим най-изгодните цени на този динамичен пазар от тази година е вече факт. Ние оптимизирахме структурата на персонала, оптимизирахме работните процеси и резултатите са налице.
Качеството на работа не е единственото ни предимство!

Зад нашата ценова политика застанаха много нови клиенти!


тел: 088 60 70 278

ВанСтар лого

Германия

5 / дни седмично - 148 eu

Цената е за евро/палет 120/80/h-max180 ,при мин.2 бр

Италия

5 / дни седмично - 148 eu

Цената е за евро/палет 120/80/h-max180 ,при мин.2 бр

Полша

5 / дни седмично - 145 eu

Цената е за евро/палет 120/80/h-max180 ,при мин.2 бр

Франция

5 / дни седмично - 195 eu

Цената е за евро/палет 120/80/h-max180 ,при мин.2 бр

Испания

5 / дни седмично- 195 eu

Цената е за евро/палет 120/80/h-max180 ,при мин.2 бр

Чехия

5 / дни седмично- 140 eu

Цената е за евро/палет 120/80/h-max180 ,при мин.2 бр

Словакия

5 / дни седмично-135 eu

Цената е за евро/палет 120/80/h-max180 ,при мин.2 бр

Англия

5 / дни седмично-199 eu

Цената е за евро/палет 120/80/h-max180 ,при мин.2 бр

Гърция

5 / дни седмично-133 eu

Цената е за евро/палет 120/80/h-max180 ,при мин.2 бр

Украйна

5 / дни седмично- 155 eu

Цената е за евро/палет 120/80/h-max180 ,при мин.2 бр
Цената е без ДДС за евро/палет 120/80/h-max180 ,при мин.2 бр.